LGS

Bilindiği üzere LGS sınavı önceki yıllarda yapılan sınavlara göre köklü değişikliklere uğramıştır. Klasik sorular yerine yeni nesil sorular sorulduğu için sınavın zorluğu artmıştır. Bu nedenle öğrencilerin sadece 8. sınıfta girecekleri merkezi sınav olan LGS, daha büyük bir çalışmayı ve hazırlığı içermektedir, çünkü bu yapılacak sınavda öğrencilerin sadece %10’u başarılı olacaklar ve istedikleri okula gitmeye hak kazanacaklar. Bu nedenle, sorular daha seçici, daha zor olacak, süre kullanımı ve sınav yönetimi becerisi daha öne çıkacaktır. Aktif olarak merkezi sınav sürecinde olan öğrencilerimiz için her ayrıntısı düşünülmüş programımızı, yeni sisteme göre revize ettik. Bu programı tamamlayan zengin kaynaklar ve denemelerle programımızı destekledik. Yazılılar öncesinde koyduğumuz ilave etütlerle okul başarısını da unutmadık. Rehberlik desteği ile sınav stresi, stresle başa çıkma, verimli çalışma teknikleri hakkında öğrencilerin bilinçlendirilmesini de unutmadık. Sınav sonrası tercih rehberliği ile, öğrencimizin en iyi okula yerleşmesi için bütün hazırlıklarımızı tamamladık.

Scroll to Top