ARA SINIFLAR

9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin hem okul derslerini desteklemek hem de üniversite sınavlarına (TYT) hazırlamak ve iyi bir alt yapı oluşturmak için yapılan çalışmaları kapsar. Öğrencilerin okullarındaki derslere paralel olarak dersler işlenir. Öğrencilerin eksik oldukları, anlamakta zorlandıkları konular detaylı olarak işlenir. Bu çalışmalar zengin kaynak ve materyallerle desteklenir. Yazılı haftalarında ilave etütler konarak, sınavlara da destek çalışmaları yapılır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ölçme ve değerlendirme çalışmaları, rehber öğretmenler ve bilgi işlem çalışanları ile birlikte yürütülür. Uygulanan sınavların ardından öğrencilerin genel başarısı ve ders başarısı hakkında bilgi edinmek, konu eksiklerini saptamak amacıyla sınav sonuç karneleri büyük bir titizlikle incelenir. istatistiki analizler yapılır. Ek çalışmaların yapılması amacıyla, ders öğretmenleri danışman öğretmenler sınıf ve öğrenci durumları hakkında bilgilendirilir, önerilerde bulunur. Eğitim sisteminin genel olgusu çalışmak, bilgileri doğru ortamlarda, doğru zamanlar da öğrencinin seviye sistemine göre verebilmektedir. Her öğrencinin  algılama, kavrama ve öğrenme süreci farklıdır. Bu farklılık da öğrencinin derslere duyduğu ilgiyi farklılaştırmaktadır. Bu nedenle öğrenci, ilgi duyduğu alanlara yönlendirilmeli ve rehberlik sistemi ile ilköğretim çağında aile ve öğrenci bilgilendirilmelidir. Kurs sistemi; öğrencinin bilgi eksikliğini giderme, bilgiyi kavrama metotlarını geliştirme ve konuları öğrenmesine yardımcı olmaktır.

Scroll to Top